Meningkatkan kemakmuran dengan Iman dan Taqwa kepada Allah Ta`ala

Meningkatkan kemakmuran dengan Iman dan Taqwa kepada Allah Ta`ala

Meningkatkan kemakmuran dengan Iman dan Taqwa kepada Allah Ta`ala

Meningkatkan kemakmuran dengan Iman dan Taqwa kepada Allah Ta`ala

Didalam konsep yang kedua ini, Allah memberitakan kepada kita, bahwa bila penduduk suatu negeri ingin mencapai kemakmuran dalam hidupnya, maka hendaknya ia ta`at kepada Allah Ta`ala, maka Allah akan limpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Dalam hal ini Allah Ta`ala berfirman dalam surat Al A`raaf (96) : “Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya.”

Dalam ayat yang mulia ini Allah menjelaskan, seandainya penduduk suatu negeri itu beriman dan bertaqwa kepada Allah, maka niscaya Allah akan melimpahkan berkah-berkah untuk mereka dan memudahkan mereka mendapatkannya dari segala arah. Terdapat beberapa penafsiran ulama` terhadap firman Allah yang artinya: “ Pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi”. Abdullah bin Abbas Radhiyallahu ‘anhuma mengatakan : “Niscaya Kami lapangkan kebaikan (kekayaan) untuk mereka dan Kami mudahkan bagi mereka untuk mendapatkannya dari segala arah” [Tafsir Abi As-Su’ud, 3/253]. Menurut Imam Ar-Razi, maksudnya adalah keberkahan langit dengan turunnya hujan, keberkahan bumi dengan tumbuhnya berbagai tanaman dan buah-buahan, banyaknya hewan ternak dan gembalaan serta diperolehnya keamanan dan keselamatan. Hal ini karena langit adalah laksana ayah, dan bumi laksana ibu. Dari keduanya diperoleh semua bentuk manfaat dan kebaikan berdasarkan penciptaan dan pengurusan Allah. [At-Tafsirul Kabir, 12/185. Lihat pula, Tafsirul Khazin 2/266 dan Tafsir At-Tahrir wa Tanwir, 9/22]

Demikianlah ketika penduduk suatu negeri itu beriman dan bertaqwa, maka Allah akan lapangkan kekayaan dan kemakmuran padanya, langit dan buminya diberkahi oleh Allah, sehingga hujan yang turun dari langit yang diberkahi, ketika membasahi bumi yang juga diberkahi, akan menumbuhkan berbagai tanaman dan buah-buahan yang subur dan segar, serta terpeliharanya hewan ternak dan gembalaan disana. Sehingga keadaan yang demikian itu mendatangkan kemakmuran yang luar biasa bagi penduduk negeri itu dengan sebab beriman dan bertaqwanya mereka.

Sumber : https://anchorstates.net/